top of page

 

 

 

 

 

 

 

TEGENSLAG

We krijgen in ons leven allemaal te maken met de kwetsbaarheid van het bestaan, de grilligheid van het lot en grote en kleine drama's waar we machteloos tegenover staan. Hoe kan filosofie onze blik op tegenslag veranderen? Welke houding of strategie is aangewezen? Moeten we tegenslag vermijden of net omarmen? Wat dachten filosofen als Epictetus, Seneca, Nietzsche en de Boeddha daarover?

WERK​

Zouden we met zijn allen niet beter wat minder werken? Volgens de Nederlandse historicus Rutger Bregman is minder werken zelfs de oplossing voor (bijna) alles. Hij sluit hiermee aan bij talloze filosofen uit de geschiedenis die allen waardig werk en meer vrije tijd bepleitten. Toch wordt ons door sommige politici en economen verteld dat we niet minder maar integendeel méér, langer en harder moeten werken. Maar waarom eigenlijk? En worden we daar wel beter van? Wat kunnen we daarover leren van filosofen als Aristoteles, Descartes, Marx, Lafargue, Russell, Fromm en Arendt?

STATUS & POPULARITEIT

Wat vertelt de selfie over onze tijd en cultuur? Staat het symbool voor de narcistische, egocentrische, behaagzieke mens, onzeker over zichzelf en bang voor het oordeel van anderen? Hoe verslaafd zijn we geworden aan de likes op Facebook? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Waarom zijn we zo bezig met hoe we overkomen? En waarom willen we zo nodig 'iemand' zijn en voortdurend erkenning en bevestiging krijgen? En wat zijn de positieve kanten van ijdelheid? Welke waardevolle inzichten bieden filosofen als Diogenes, Schopenhauer en Hegel hieromtrent?

VEGETARISME

Wat is gezonde en ecologisch verantwoorde voeding? Moet er een taks komen op suiker- en vetrijke producten? Hoe is de voedselindustrie georganiseerd en wat zijn hiervan de sociale, ecologische en economische gevolgen voor de mens, de wereld en het milieu? En mogen we eigenlijk dieren eten? Welke waardevolle inzichten bieden filosofen als Epicurus en Peter Singer hieromtrent?

LIEFDE

Zitten romantische denkbeelden de liefde in de weg? Waarom maken we er zo'n puinhoop van in de liefde? Waarom kiezen we steeds voor de verkeerde partner? Waarom vinden we zo moeilijk de ware, en waarom houden relaties zelden nog lange tijd stand? Is liefde een gevoel of moeten we het meer leren zien als een kunst en een kunde? Wat kunnen filosofen als Plato, Aristophanes en Schopenhauer ons leren over de liefde?

GELUK

We hebben het nog nooit zo goed gehad en ons nog nooit zo slecht gevoeld. Waarom zijn we niet gelukkiger? Hoe vinden we geluk? Is het wel zinvol om geluk na te streven? Is geluk wel maakbaar? Is het niet veeleer een bijverschijnsel van een bepaalde manier van leven dan iets wat rechtstreeks te bereiken is? Wat is levenskunst? Welke waardevolle inzichten bieden filosofen als Aristoteles, Epicurus en Schopenhauer? 

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Hoe moeten we omgaan met sociale onrechtvaardigheid in de wereld en wat hebben filosofen van vroeger en nu daarover te vertellen?

ONDERWIJS, OPVOEDING, CULTUUR

Hoe moeten we onze kinderen opvoeden en onderwijzen? Wat willen we doorgeven? Wat zijn de kerntaken en -waarden van opvoeding, onderwijs en cultuur? Is ons huidig schoolsysteem nog van deze tijd? Wat is de beste opvoedingsstijl en de beste onderwijsvorm? Moeten we leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt of hun in de eerste plaats vormen tot kritische en empathische burgers en opvoeden in menselijkheid? Welke waardevolle inzichten bieden filosofen als Socrates, Kant, Rousseau en Nussbaum? 

U kan een lezing boeken die integraal gewijd is aan één van onderstaande thema's:

Info & Boekingen: 

bottom of page